هوالرزاق


دسته بندی

ماژول مبدل RS232 به TTL دارای چیپ MAX3232 و سوکت مادگی

کد انبار : 3773-123-5994
مدل کالا : MAX3232-V1.0
جستارش : A1-02-0204F
موجودی: 3
قیمت:
19,300تومان

تعداد: - +
   - یا -   

ماژول مبدل RS232 به TTL دارای چیپ MAX3232 و سوکت مادگی

Introduction:
1, DB9 female connector;
2, the output seat straight needle and looper optional;
3, TTL level 5V-3.3V adaptive;
4, serial port to take power, the module can be stable and passive work;
5, when using 3-wire serial port, the power supply can be applied to the module;
6, the module size: 33mm * 15mm.

Instructions:
1, the module passive working condition is the serial port must be 9-wire system, 3-wire system (TXD, RXD, GND) need to input 3.3-5V power supply module at VCC + 5V to work;
2, the module power input only does not output;
3, if the wiring, the module can not be normal communication can be transferred TXD and RXD two lines to try;
4, the most simple module test methods: short circuit module TXD and RXD, open the serial debugging tools, just send something, the module is returned to the original module is no problem.

از این پس درج نظرات صرفا از طریق سامانه آفتاب یار امکان پذیر می باشد، برای وارد شدن به صفحه کالا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://aftabyar.com/page/aftab-3773.html
AftabRayaneh©2017