هوالرزاق


دسته بندی
آفتاب یار

با عضویت در آفتاب یار از آخرین تغییرات فروشگاه مانند اضافه شدن محصولات جدید ، کدهای تخفیف و به روز شدن موجودی ها با خبر شوید.


ارتباط با ما

تلفن تهران: 02191323719
تلفن شیراز: 07191007107
واحد بازرگانی: 07191005117

پکیج 0603

پکیج 0603

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 1.8 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 1.8 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
7,240تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 10 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 10 کیلو اهم و پکیج 0603 Features: Name: Chip resistor Pack..
15
9,086تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 100 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 100 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
3
8,500تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 100 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 100 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
5
9,780تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 110 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 110 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
5,060تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 15 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 15 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
0
10,280تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 150 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 150 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
8,260تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 22 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 22 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
7,750تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 220 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 220 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
12
9,300تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 220 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 220 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
2
9,080تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 3.3 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 3.3 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
3
13,550تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 330 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 330 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
4
4,890تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 330 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 330 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
2
13,550تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 47 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 47 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
5
22,360تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 470 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 470 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
3
15,600تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 5.6 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 5.6 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
9,080تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 56 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 56 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
4
7,600تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 560 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 560 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
1
8,550تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 6.8 کیلو اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 6.8 کیلو اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
3
13,550تومان
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 820 اهم و پکیج 0603
بسته 100 تایی مقاومت SMD دارای ظرفیت 820 اهم و پکیج 0603 accuracy ±5% ..
2
11,550تومان
AftabRayaneh©2022