هوالرزاق


دسته بندی

کیت 15 قطعه ای WeMos D1 Mini دارای هسته وایفای ESP8266 ، سنسور ، محرک ، نمایشگر و ...

کد انبار : 4147-217-6535
مدل کالا : 15-WeMos-Kit
جستارش : B1-02-1510A
موجودی: 2
قیمت: 469,000تومان
454,900تومان

تعداد: - +
   - یا -   

کیت 15 قطعه ای WeMos D1 Mini دارای هسته وایفای ESP8266 ، سنسور ، محرک ، نمایشگر و ...

Package Include:
1x WEMOS D1 Mini
1x WS2812 LED Shield
1x DS18B20 Temrature Shield
1x DHT11 Temperature and Humidity Shield
1x BMP180 Air pressure Shield
1x SHT30 Humidity Shield
1x One Channel Relay Shield
1x TF / Micro SD Shield
1x One Button Shield
1x TB6612FNG Motor Driver Shield
1x 0.66" OLED Shield
1x Adapter board Shield
1x Prototyping Shield
1x Battery Charger
از این پس درج نظرات صرفا از طریق سامانه آفتاب یار امکان پذیر می باشد، برای وارد شدن به صفحه کالا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://aftabyar.com/page/aftab-4147.html
AftabRayaneh©2017