هوالرزاق


دسته بندی

برد توسعه STM32F103RB سازگار با شیلدهای آردوینو

کد انبار : 2733-188-4477
مدل کالا : XNUCLEO-F103RB
جستارش : A1-04-1304A
موجودی: 2
قیمت:
662,600تومان

تعداد: - +
   - یا -   

برد توسعه STM32F103RB سازگار با شیلدهای آردوینو

جهت دریافت فایل راهنمای برد توسعه به این لینک مراجعه نمایید.

Features : 
1.STM32F103RBT6
     Core : ARM® 32-bit Cortex™-M3
     Operating frequency : 72MHz
     Operating voltage : 2.0V-3.6V
     Package : LQFP64
     Memories : 128kB Flash, 20kB SRAM
     Interfaces : 2 x SPI, 3 x USART, 2 x I2C, 1 x CAN, 1 x USB
     AD/DA : 2 x AD (12 bit, 16 channels)
2. SPX3819M5 : 3.3V voltage regulator
3. AMS1117-5.0 : 5.0V voltage regulator
4. CP2102 : USB to UART convertor
5. Arduino connector : for connecting Arduino shields
6. ICSP interface : Arduino ICSP
7. USB TO UART : for debugging
8. USB connector : USB communication interface
9. SWD interface : for programming and debugging
10. ST Morpho headers : access to VCC, GND and all the I/Os, easy for expansion
11. 6-12V DC input
12. User button
13. Reset button
14. Power indicator
15. User LED
16. 500mA fast self-recovery fuse
17. Serial port Rx/Tx indicator
18. 8MHz crystal
19. 32.768KHz crystal
20. ADC/I2C selection jumper
     short A and B : Arduino A4, A5 is used as I2C
     short B and C : Arduino A4, A5 is used as ADC
21. UART selection jumper
22. MCU current test jumper : for low power tests
23. Power selection jumper
     short 5V and U5V : powered from USB connection
     short 5V and E5V : powered from external power supply
24. USB enable jumper
     short the jumper to enable
     open the jumper to disable
25. User button jumper
     short the jumper to connect to I/Os used in example code
     open the jumper to connect to other custom pins via jumper wires
26. User LED jumper
     short the jumper to connect to I/Os used in example code
     open the jumper to connect to other custom pins via jumper wires

از این پس درج نظرات صرفا از طریق سامانه آفتاب یار امکان پذیر می باشد، برای وارد شدن به صفحه کالا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://aftabyar.com/page/aftab-2733.html
AftabRayaneh©2017