هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

خدمات

واقعا دستتون درد نکنه همه چیرتون نامبر وانه با اینکه من تو تهران زندگی میکنم قطعاتی رو که شما داریدو من تو تهران پیدا نکردم هم کیفیت قطعاتتون عالی هم قیمت هاتون سرعت ارسالتون بینظیره دستتون درد نکنه خدا قوت

رأی کاربر

اکبر گرشاسبی -  تهران 12:00:51 07-30-2015
AftabRayaneh©2017