هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

التماس امتیاز !!

بازهم آفتاب رایانه سابق ، خودزنی کرد و یک شاهکار دیگر از آستینش درآورد ! جریان امتیاز گیری برای فهمیدن وضعیت اجناس هست . اعلام نظر در مورد کالای خریداری شده برای مشتریان یک مسئله شخصی و اختیاری است و آفتاب رایانه با الگوبرداری از دولت عزیز در شخصی ترین چیزهای مشتریان هم ادعای سهم و میراث دارد . در آفتاب یار نظر ثبت کنید تا امتیاز بگیرید اگر امتیازتان به حد نصاب رسید آنوقت ما به شما اجازه میدهیم که در مورد خرید و برنامه خریدتان تصمیم بگیرید . اینهم مثل طرح های قبلی ( سقف خرید - حذف پست سفارشی و ... ) محکوم به شکست هست . فکر میکنم تمام این طرح های قرون وسطایی از طرف یک نفر پیشنهاد شده باشد .

رأی کاربر

فرامرز -  تبریز 20:40:40 07-29-2020
AftabRayaneh©2017