هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

موجودی کالا

سلام میخواس تم بدونم موجودی کالا رو چرا به آفتاب یار و امتیاز وصل کردین ؟! شاید یه سری نتونن و وقت نداشته باشن واسه نظر دادن و این کارا این چه حرکتی بود ؟!

رأی کاربر

سینا -  تهران 20:58:20 05-10-2020
AftabRayaneh©2017