هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

سالن انتظار

اینجا که فروشگاه نیست سالن انتظاره سال ن انتظار آفتابرایانه ۴ ماه پیش کالا هارو از چین ارسال کردن به ایران هنوز نرسیده اگر میدادن کولبر ها از چین می آوردند زودتر میرسید

رأی کاربر

غلام سابری -  14:34:12 02-09-2020
AftabRayaneh©2017