هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تاسف

شارژ با تاخیر زیاد قیمتهای بالا پشتیبانی ضعیف با وجود ... که قیمتهای خیلی مناسبتری داره، پشتیبانی قوی داره و فروشگاهشون بروز هست، نظرتون چیه آفتاب را غروب کنید و دیگه طلوع نکنید؟؟؟

رأی کاربر

امیر -  اصفهان 09:52:55 09-27-2019
AftabRayaneh©2022