هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

مهم

لطفا در صفحه اصلی ، کالاهای تجدید موجودی شده را قرار دهید تا وقت مشتری برای جستجوی وضعیت کالاهایی که نیاز داشته و موجود نبوده تلف نشه. خیلی مواقع میشه که کالایی را لازم داشتم و نبوده و دوباره سر زدم و چیز های دیگه خریدم ولی یادم نبوده چک کنم که اون کالا موجود شده یا نه و دوباره تموم شده و نتونستم تهیه کنم.

رأی کاربر

مهم -  مهم 14:27:57 12-15-2018
AftabRayaneh©2017