هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

شارژ نشدن

سلام من یک ماه منتظرم که یک محافظ شارژتو مرحله آخر گیر کرده اون و قت نوشتین محلت شارژ شدن 1 تا 7 روز به جایی که اینو بنویسید بنویسید یک ماه تا5ماه

رأی کاربر

علی -  بجستان 14:28:37 11-05-2018
AftabRayaneh©2017