هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

موچود نشدن محافض شارژ

باسلام برایچی محافض شارز هارو شارز نمی کنید پیر شدم ازبس که رفتم ودیدم تو مرحله آخره و 5 روز شده شارز نمیشه چه کار کنم

رأی کاربر

علی -  بجستان 13:45:55 10-29-2018
AftabRayaneh©2017