هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

نبود کالاها

سلام نبود همه کالا ها در بعضی دسته بند یها بشدت ناراحت کننده است لطفا آپشن نمایش کالا های موجود را اضافه نمایید و یا اینکه تا بهبود شرایط اقتصادی سایت را به در حال تکمیل یا ساخت تبدیل کنید مرسی

رأی کاربر

سعید رحیمی -  تهران 12:53:44 09-18-2018
AftabRayaneh©2017