هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

اینجا که فروشگاه نیست

آقا بجای اینکه به آخر اسمتون یک خورشید اضافه کنید برید یکم جنس بخرین بریزین تو سایت آخه شما دلتون نمیاد جنساتونو وارد بازار کنید چرا دیگه فروشگاه زدین و ارز دولتی گرفتین چرا مردمو گزاشتین سرکار

رأی کاربر

هاشم -  ملایر 23:09:51 07-22-2018
AftabRayaneh©2017