هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

solder mask

لطفا این ها رو خریداری و وارد کنید : 1 - ورقه های solder mask , از لحاظ ظاهر و نصب شبیه لمینت هستند ولی برای محافظت فیزیکی از مدار بکار میرن و استفاده ازشون خیلی راحت تر از solder mask مایع هست . نمونه پیشنهادی : https://goo .gl/kac2o2 2- رابط های مسی جهت ساخت مدارهای دو لایه یا دو طرفه . نمونه پیشنهادی : https://goo .gl/3eAk1m

رأی کاربر

بهرنگ -  اهواز 00:48:18 11-18-2017
AftabRayaneh©2017