هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

ماژول های ارسال صوت باند UHF وVHF

باسلام به سایت آفتاب رایانه که همچون آفتاب گرما بخش عرصه الکترونیک در ایران است. خواهشمند است محصولات ارسال صوت با وات2 را هم موجود کنید خیلی نیاز هست برای ساخت فرستنده و گیرنده های هیئت ها به کار میاد . تشکر .

رأی کاربر

تنها71 -  شهرکرد 06:40:08 10-03-2017
AftabRayaneh©2017