هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تشکر و قدر دانی

از تمام گردانندگان آفتاب رایانه ممنون و سپاسگزارم. خدمات فروش خوب و قیمت های مناسب شما در مقایسه با برخی فروشگاه های دیگه و همینطور ارسال سریع کالا قابل تقدیره. همچنین انجمن سایت در کنار فروشگاه بسیار مفیده.چنانچه آموزش های بیشتری در انجمن قرار داده بشه بهتر از این هم میتونه بشه. امیدوارم موفقیت تون درآینده بیشتر از پیش باشه. تشکر و سپاس مجدد .

رأی کاربر

صمد -  زنجان 22:10:52 05-04-2017
AftabRayaneh©2017