هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تشکر

با درود فراوان بشما و با ارزوی سالی مملو از موفقیت و سلامتی برای دست اندرکاران افتاب لازم دانستم قدردانی کنم از اجناس مرغوب و قیمت مناسب انها پاینده باشید.

رأی کاربر

ارجمندی -  کرمان 15:57:40 04-18-2017
AftabRayaneh©2022