هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

واردات قطعه جدید

با سلام لطفا از ایم مدل lcd ها رو بیارید برای کار با تیراژ بالا فوق العاده هست . هم ارزون هست و هم کار به نمونه صنعتی نزدیک میشه نمونه های زیادی داره من چنتاشو براتون میفرستم htt ps://www.aliex press.com/whol esale?catId=0& initiative_id= &SearchText=lc d+24+segments+ 4+commons https://www.al ibaba.com/prod uct-detail/7-s egment-3x1-TN- LCD-TN_6043161 8724.html?spm= a2700.7724838. 0.0.42301k&smT oken=85cc6afd3 6b0421dbfd3fe5 5e0d15e40&smSi gn=WvtfLzkom52 2zz4FW1dfEg%3D %3D

رأی کاربر

علی محمد شفیعی -  شیراز 14:13:21 02-09-2017
AftabRayaneh©2022