هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

پیشنهاد

سلام آفتاب جان لطفا قطعات هم بیارید یا حداقل آی سی های خاص مثل میکروها بیارید. ابزار هم بیارید مثل اسکوپ منبع تغذیه مولتی متر و ... کانال تلگرام هم راه اندازی کنید. تشکر..

رأی کاربر

شیراز -  00:56:56 01-22-2017
AftabRayaneh©2017