هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تامین کالا

ممنون از تیم افتاب که زمینه پیشرفتو واسه عموم امکان پذیر کرده اگه اماکنش هست تنوع موتورهای براشلسو بیشتر کنید .البته قول داده بودید چند نمونه دیگه به فروشگاه اضافه میکنید اما عملی صورت نگرفته به جز یه مورد

رأی کاربر

omid -  سیستان و بلوچستان.زاهدان 17:05:22 01-20-2017
AftabRayaneh©2017