هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

نمایشگر های آردینو Nextion_HMI_Solution

سلام. ممنون از سایت خوبتون.لطفا نمایشگر و hmi پر کاربد آردینو وارد کنید.با تشکرhttps://ww w.itead.cc/wik i/Nextion_HMI_ Solution

رأی کاربر

علی -  تهران 21:30:47 10-28-2016
AftabRayaneh©2017