هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

درخواست اجناس جدید

با سلام و تشکر فراوان.لطفا دیود لیزر های پر توان تر و متنوع تر هم اضافه کنید که درایو و لنز مناسب هم داشته باشند مخصوصا لیزهای نوع مادون قرمز که کاربرد بیشتر دارند .

رأی کاربر

c.j -  تبریز 15:27:27 01-14-2015
AftabRayaneh©2022