هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

مبلغ اضافه پول پست بابت چیست؟

با سلام و احترام بسته ایی از شما خریداری کردم مبلغ پست بسته من 6 هزار تومان شد اما زمانی که بسته به دستم رسید مبلغ روی آن 3 هزار تومان بود آیا این 3 هزار تومان بابت بسته بندی که قیمتش فکر نمیکنم این مقدار باشد گرفته شده؟

رأی کاربر

محمود -  تهران 05:02:50 07-24-2016
AftabRayaneh©2017