هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

اطلاعات فنی در مورد ماژول ها و قطعات الکترونیک

سلام اطلاعات و مشخصات فنی قطعات (specs) باید در همین سایت در دسترس باشند نه این که برای این اطلاعات مشتری را به انجمن حواله دهید. انجمن علی القاعده باید برای بحث های فنی، و آموزشی و تبادل نظر ها و تجربه ها باشد. نه مشخصات! با تشکر، امیدوارم توجه فرمایید.

رأی کاربر

علی -  کرمان 12:56:43 07-23-2016
AftabRayaneh©2017