هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

پرینتر 3 بعدی یه دستگاه تخصصیه بهتره براش یه شاخه جدا تعریف کنید تا بقیه قطعات تازه رسیده به چشم بیان خیلی شلوغش کردین

رأی کاربر

-  13:59:01 06-10-2016
AftabRayaneh©2017