هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

مشتری مداری !!

من چند مدت پیش یه تیلت onda v919 air 3g خرید و اشتیاه ترین خرید زندگیمو کردمم یه لشغال خریدم با 1000 تا مشکل و بدون کوچکترین ساپورت ! حالا هم که از سایت حذف شده!

رأی کاربر

-  02:13:27 05-28-2016
AftabRayaneh©2017