هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

مشکل عضویت در انجمن

ورود به انجمن و ثبت نام سایت شما همانند هفت خان رستم شده،بعداز چندین ساعت تلاش که عضو شدم ، اکنون هنگام ورود به انجمن باز هم همان معضلات تکرار میشود،برای دانلود نرم افزار یکی از اجناس شما هنوز در حال تلاش هستم! یعنی سایتی که عنوان آموزشی و . . .یدک میکشد ،هنوز توانایی حل این معضل رو نداره ؟!

رأی کاربر

فرشاد -  تبريز 09:36:40 04-11-2016
AftabRayaneh©2017