هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

خوشجالم که این فروشگاه در مرکز الکترونیک ایران شیراز مشغول به فعالیت هست ما تمام شیرازی ها در زمینه الکترونیک این فروشگاه حمایت میکنیم حدود یک سال و نیم از فعالیت این فروشگاه میگذره و حسابی با فعالیت های خوب فروشگاه معروف شده

رأی کاربر

محمد امین باستان -  شیراز قلب الکترونیک ایران 20:45:19 12-12-2014
AftabRayaneh©2022