هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

باسلام در مورد بسته بندی و ارسال اجناس خیلی خوب و به موقع عمل میکنید. اما بعد از خریدن جنسی که دارای مشکل بود، الان بیشتر از یک هفته است که منتظر پاسخ شما هستم.

رأی کاربر

-  16:17:04 01-11-2016
AftabRayaneh©2017