هوالرزاق


جستجو - جدید

ضوابط جستجو

جستجو:

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

نمایش: لیست / شبکه ای
نمایش:
مرتب کردن براساس:
سون سگمنت یک رقمی 180mmx110mm
سون سگمنت یک رقمی 180mmx110mm ..
70,000تومان
مقاومت حرارتی NTC5D-11
مقاومت حرارتی NTC5D-11   ..
2,100تومان
مقاومت حرارتی DSC5D-13
مقاومت حرارتی DSC5D-13   ..
2,100تومان
سنسور گیرنده مادون قرمز 3 میلی متر
سنسور گیرنده مادون قرمز 3 میلی متر   ..
140تومان
سنسور فرستنده مادون قرمز 3 میلی متر
سنسور فرستنده مادون قرمز 3 میلی متر     ..
180تومان
سنسور فرستنده مادون قرمز 5 میلی متر
سنسور فرستنده مادون قرمز 5 میلی متر     ..
180تومان
پتانسیومتر 1K اهم خوابیده
پتانسیومتر 1K اهم خوابیده ..
210تومان
بسته 5 تایی جامپر 1.27 میلی متری مشکی
بسته 5 تایی جامپر 1.27 میلی متری مشکی مناسب برای اتصال کوتاه مدارات الکترونیکی Spacing: 1.27..
1,530تومان
بسته 10 تایی جامپر 2 میلی متری مشکی
بسته 10 تایی جامپر 2 میلی متری مشکی مناسب برای اتصال کوتاه مدارات الکترونیکی Spacing: 2MM &nbs..
780تومان
بسته 2 تایی پین هدر 2X40 نری رایت - فاصله پین 2 میلی متر
بسته 2 تایی پین هدر 2X40 نری رایت - فاصله پین 2 میلی متر ..
3,160تومان
بسته 2 تایی پین هدر 1X40 نری رایت - فاصله پین 2 میلی متر
بسته 2 تایی پین هدر 1X40 نری رایت - فاصله پین 2 میلی متر ..
1,640تومان
پین هدر 2X10 مادگی مستقیم - فاصله پین 2 میلی متر
پین هدر 2X10 مادگی مستقیم - فاصله پین 2 میلی متر ..
1,350تومان
بسته 2 تایی پین هدر 1X40 نری SMD - فاصله پین 2 میلی متر
بسته 2 تایی پین هدر 1X40 نری SMD - فاصله پین 2 میلی متر  ..
3,300تومان
پین هدر 2X10 مادگی مستقیم - فاصله پین 1.27 میلی متر
پین هدر 2X10 مادگی مستقیم - فاصله پین 1.27 میلی متر ..
1,790تومان
پین هدر 2X10 مادگی SMD - فاصله پین 1.27 میلی متر
پین هدر 2X10 مادگی SMD - فاصله پین 1.27 میلی متر ..
1,710تومان
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 1.27 میلی متر
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 1.27 میلی متر ..
920تومان
پین هدر 2X10 نری SMD - فاصله پین 1.27 میلی متر
پین هدر 2X10 نری SMD - فاصله پین 1.27 میلی متر ..
180تومان
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 2 میلی متر
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 2 میلی متر ..
740تومان
پین هدر 2X10 نری SMD - فاصله پین 2 میلی متر
پین هدر 2X10 نری SMD - فاصله پین 2 میلی متر ..
1,170تومان
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 2.54 میلی متر
پین هدر 2X10 نری مستقیم - فاصله پین 2.54 میلی متر ..
510تومان
AftabRayaneh©2017