هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تشکر

من مدتهاست با این خودم در شیرازم و با همه فروشگاههای الکترونیکی آشنام اما بخاطر خدمات خوب قیمت مناسب و راهنمایی و اموزش آفتاب رایانه ترجیح میدم از اینجا خرید کنم جای تشکر داره خدماتتون

رأی کاربر

-  09:13:22 02-26-2017
AftabRayaneh©2017