هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تقدیر و تشکر

سلام. ممنونم به خاطر فروشگاه عالی شما ... ولی چه فایده وقتی پول نباشه استعداد آدم که هیچ ... از زندگی سیر میشه... امیدوارم بتونم یه روز منم مجدد خرید کنم... یا تشکر از سایت خوبتون

رأی کاربر

غریبه شهر -  شهرکرد 17:14:01 04-11-2016
AftabRayaneh©2017