هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تشکر ویژه

سلام خدمت همه دست اندرکاران شرکت آفتاب رایانه خدافوت عرض میکنم . واقعا شرکت نمونه ای هستید ، هم از لحاظ انصاف و تعهد همه اعضا و هم از نظر کیفیت و کمیت قطعات شماو نیز سرعت عملتان در ارسال مرسوله ها. موفق هستید ، موفقتر باشید.

رأی کاربر

حمید رضا اویسی -  بهشهر 09:27:57 01-18-2016
AftabRayaneh©2017