هوالرزاق
-


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

تشکر !

وقتی این سایت رو پیدا کردم اول خیلی تعجب کردم از کامل بودن نسبی قطعات شما و هم اینکه واقعا خوشحال شدم از بودن همچین سایتی، تا جایی که در توانم باشه مجموعه شمارو به بقیه توصیه میکنم.با امید موفقیت روز افزون شما لطفا قطعات خاص رو هرچند با تیراژ پایین ولی موجود داشته باشین تا جی ممکن . موفق باشید

رأی کاربر

علی پوربازرگان -  اصفهان 19:09:24 01-11-2015
AftabRayaneh©2017